Get Adobe Flash player

Mogućnost online anketa i upitnika


Sa modulom za ankete možete brzo i jednostavno kreirati i objavljivati online ankete na vašim stranicama kroz jednostavno i intuitivno korisničko sučelje. Potrebno je svega nekoliko klikova mišem da se kreira i objavi online anketa.