Get Adobe Flash player

Korištenje računala i upravljanje datotekama


Sustav za upravljanje sadržajem omogućuje brzo i jednostavno održavanje vaše CMS web stranice kroz ugodno i pregledno internetsko sučelje.
Sučelje u administraciji ovog CMS-a napravljeno je po uzoru na Windows Explorer, WORD, Outlook...
Upravo stoga za rad u Web Express CMS stranicama nije potrebno neko posebno predznanje. Ako se imalo znate služiti svojim računalom, znat ćete se služiti i ovim CMS web stranicama.

Pored sustava za objavu stranica, tekstova, slika, galerija i svih drugih sadržaja, u administraciji CMS-a postoji i sustav za upravljanje datotekama koje objavljujete na svojim stranicama. Preglednik datoteka omogućava Vam upload (prijenos) datoteka na Vaš hosting i stranice, pregled postojećih datoteka, brisanje nepotrebnih datoteka, otvaranje novih mapa...
Mape unutar svake kategorije mogu se proizvoljno formirati na način kako je to uobičajeno u programima za upravljanje datotekama, kako sav sadržaj ne bi gurali samo u jednu mapu.

Vjerojatno ste već puno puta kopirali ili prebacivali svoje WORD, EXCEL ili PDF dokumente na disketu ili USB stick, dodavali ste slike u privitak e-maila...
Neki od Vas su koristili Internet bankarstvo, Iskricu, Yahoo, Gmail, Facebook, Twitter ili slične društvene web servise pa su također uploadali svoje slike ili druge dokumente...
Postupak je uvijek na istim principima; imate administratorsko sučelje u kojemu vidite svoje datoteke, klikom na na gumb Browse (traži) otvarate dijaloški okvir putem kojega selektirate jednu ili više datoteka i potom željene datoteke uputite bilo na USB stick ili ih prenesete na neki popularni web servis, dodate u privitak e-maila...

U nastavku donosimo nekoliko slika iz administracije Web Express CMS stranica. Sigurni smo da već imate jasnu predodžbu kako ćete prenijeti na svoje web stranice razne slike, tekstove u WORD-u, EXCEL tablice, PDF dokumente, arhive u ZIP-u, glazbu u MP3 datotekama...
Iako je sve vrlo jednostavno, uvijek možete računati i na dodatni savjet i besplatnu podršku koju pruža tvrtka Poslovni forum d.o.o. korisnicima Web Express CMS stranica.