Get Adobe Flash player

Radi preglednosti, grupirajte sadržaj po kategorijama


Web Express CMS stranice koje izrađuje tvrtka Poslovni forum d.o.o. imaju moderan poslovni izgled i preglednu navigaciju (menu). Navigacija je podijeljena na vertikalnu, horizontalnu i breadcrumb navigaciju.

U ovom CMS-u, kakav i vi možete imati, na raspolaganju vam je više pripremljenih dizajna, a dizajn je u zasebnim predlošcima tako da se dizajn može promijeniti i naknadno jer sve svi tekstovi i drugi sadržaji koje vi unosite spremaju u zasebnu bazu.
Kod većine dizajna glavna navigacija (menu) je na lijevoj strani stranice (vertikalna navigacija), iako su vam na raspolaganju i predlošci dizajna na kojima je vertikalna navigacija na desnoj strani stranice.
Na raspolaganju su Vam i predlošci dizajna gdje postoji i dodatna horizontalna navigacija iznad slike u zaglavlju vaših web stranica.

Vertikalna navigacija je izvedena u obliku padajućeg izbornika. Klikom na pojedini naslov kategorije otvara se padajući izbornik u kojem možete odabrati željeni članak. Možete otvarati neograničeni broj kategorija (poglavlja) i u svakoj kategoriji odnosno poglavlju možete dodavati neograničeni broj pojedinačnih stranica.
Radi preglednosti i mogućnosti unosa velikog broja naslova, kategorije odnosno poglavlja koje trenutno ne pregledavate su zatvorena. Klikom na drugo poglavlje, automatski se zatvara trenutno poglavlje i otvara sadržaj novog poglavlja.

Navigacija (menu) podržava i otvaranje potkategorija kako bi mogli što preglednije predstavljati svoj sadržaj posjetiteljima vaših web stranica. To je tip navigacije sa tzv. stablom tj. "tree" koje je izvedeno po uzoru na svima nam poznatu navigaciju kroz mape (foldere) na vašem računalu pomoću Windows Explorera. Za stablo se kaže da ima dubinu i širinu. Pod dubinom se smatra broj razina stabla, npr. na doljnjoj slici je stablo s 2 razine. Širina je broj stranica u pojedinoj razini. Svaka razina može se i dalje granati. Broj grananja nije ograničen tako da se mogu kreirati sadržaji koji mogu zadovoljiti i najzahtjevnije potrebe kako bi se pregledno predstavio veliki broj proizvoda ili usluga.

Ideja navigacije je omogućiti kvalitetan i pregledan prikaz sadržaja kao što je to i na vašim računalima ili kao što su sadržaji u knjigama i drugim publikacijama.
Primjer pregledne organizacije sadržaja na računalu i primjer strukture sadržaja u knjigama:

   

To nam je svima poznato i zato je u ovom CMS-u pripremljena organizacija sadržaja prema tim primjerima. Istraživanja su pokazala da je ovo najprihvatljiviji oblik organizacije sadržaja, jer su na to korisnici navikli služeći se Windows Explorerom ili knjigama. Primijetili ste već kako izgleda navigacija (menu) u CMS-u jer ste ju koristili kako bi došli i do ove stranice koju upravo čitate.

Ono što vas vjerojatno zanima je i kako vi kao budući autor i urednik svojih web stranica stvarate navigaciju u administracijskom dijelu svojih CMS stranica. U nastavku je slika iz same administracije na kojoj možete vidjeti da je i taj dio vrlo pregledan i jednostavan za korištenje:

Može se uočiti da je struktura vrlo pregledna, vrlo lako se uočavaju glavne kategorije (poglavlja) kao i sve pojedinačne stranice unutar poglavlja. Desno od svakog naslova su ikone alata ili komadi kojima dodatno upravljate sadržajem: klikom na ikonu sa znakom plus dodajete novu potkategoriju ili novu stranicu, klikom na strelice možete i naknadno upravljati sadržajem tako da mijenjate redoslijed kategorija ili stranica.
Tu su i dodatne opcije za kopiranje naslova, postavljanje lozinke, pregled stranice itd. Sve detalje moći ćete isprobati u vlastitom CMS-u ili na našim DEMO stranicama.


Breadcrumb navigacija

Breadcrumbs je koristan dio navigacijskog sustava koji pokazuje trenutnu lokaciju na web stranici. Također, breadcrumbs pomaže posjetitelju pri kretanju prema višim ili nižim razinama unutar hijerarhije sadržaja web stranica od trenutne pa sve do naslovne web stranice.
Breadcrumb je engleski termin za takvu vrstu navigacije i u hrvatskom jeziku nemamo još adekvatni prijevod za taj termin, eventualno se može prevesti opisno kao hijerarhijska navigacija ili kao web sadržaj s trenutnom lokacijom.

Primjer breadcrumbs navigacije:
Klasični web sadržaji > Otvaranje kategorija > Potkategorije članaka \ Unos teksta i slika

Takvu hijerarhijsku navigaciju možete uočiti na kraju svake pojedine web stranice u ovom CMS-u. Kao što smo već naveli, takva navigacija pomaže posjetiteljima u pregledu sadržaja, ali što je vrlo bitno, korisna je i za indeksiranje vaših stranica od strane tražilica (npr. Google, Yahoo). Tražilicama se uvijek prijavljuje samo glavna adresa vaših stranica (domena), a potom tražilice periodično obilaze vaše stranice i prate sve linkove na njima i na taj način indeksiraju sav sadržaj vašeg web portala. Breadcrumb navigacija u obliku klasičnih linkova osigurava i da tražilice (strojevi) mogu kvalitetno indeksirati sve vaše pojedinačne stranice unutar vašeg web portala. Ujedno, sa Breadcrumb navigacijom dolazi i do jačeg stavljanja težišta na naslove, a upravo su naslovi ključne riječi koje korisnicima i web tražilicama govore kakav se sadržaj nalazi na određenoj web stranici.


Kazalo stranica

Indeks ili kazalo stranica (engleski; Site map) je popis svih stranica koje objavite u svojem CMS-u.
Kazalo stranica pomaže tražilicama da istraže i indeksiraju sve stranice, ali je to i koristan pregled za posjetitelje kako bi se snašli naročito kod velikih portala.
Važno je napomenuti da se u CMS-u kazalo stranica automatski i samostalno generira i ažurira. Kako vi objavite neki novu stranicu sa novim člankom, a automatski se ista dodaje u kazalo stranica.
Kazalo stranica možete vidjeti ovdje: http://www.programi.biz/webexpress1/extra.asp

Kad smo već kod preglednosti sadržaja i lakoće snalaženja, treba napomenuti da je u CMS ugrađena i lokalna tražilica za pretraživanje svih tekstova. Ispod vertikalnog menija možete uočiti jasno istaknuto polje za pretraživanje. Na taj način vaši posjetitelji mogu brzo pronaći informaciju koju traže na vašem web portalu (vašim web stranicama). Išli smo i korak dalje, pa ukoliko posjetitelj pokuša pretraživanje sa nekom riječi ili pojmom koji ipak nije napisana točno u tom obliku, umjesto samo prikaza da nema rezultata po traženom pojmu, daje se uputa za korekciju pretraživanja ali i link na kazalo stranica. I sami možete primijetiti da je CMS jedan pažljivo osmišljen projekt, složena programska aplikacija u svojoj osnovi, a opet sa druge strane, dovedena do savršenstva kako bi korisnicima sve bilo jednostavno, lako i pregledno. Detalji su ti koji kod svakog proizvoda čine da je neki proizvod kvalitetan i zato nikada oni sa poluamaterski skrojenim stranicama ne mogu konkurirati onima koji imaju kvalitetne CMS web stranice.

U nastavku donosimo i jedan zanimljiv video gdje Googleov stručnjak na vrlo jasan i laicima posve razumljiv način objašnjava kako Google odlučuje koje će stranice biti na prvoj stranici rezultata pretraživanja, kako radi Google, kako se pretražuju web stranice...
Inače, na svojim CMS web stranicama i vi ćete moći objavljivati video priloge, to već znate, zar ne?


JOŠ NEKOLIKO SAVJETA

Kvalitetna priprema je pola učinjenog posla. Iako u CMS-u možete i naknadno dodavati li brisati kategorije (poglavlja), dobro je prije početka rada planirati sadržaj po temama. Posjetitelji u većini slučajeva neće pročitati baš sve tekstove, već odmah biraju koji ih dijelovi posebno zanimaju, a koji im nisu toliko važni ili su im već poznati od ranije. Isto kao što vjerojatno i vi sami kad posjetite neki npr. novinski web portal, ne čitate baš sve vijesti i članke, već uglavnom idete odmah na temu koja vas zanima npr. sport, financije, vijesti iz svijeta, glazba... Budući da će ionako posjetitelji vaših web stranica tražiti ono što njih zanima, zašto im to ne olakšati. Cilj je da korisnik pogledom na dio stranice ili menija može točno odrediti kojoj kategoriji taj dio pripada i što mu nudi. Stranice podijeliti u jasno shvatljive dijelove.
Omogućite korisnicima brz izbor dijelova web stranica koji ih zanimaju a koji im nisu toliko važni.
Ako pažljivije pogledate i naš sadržaj u ovom opisu CMS web stranica koje možete naručiti, primijetit ćete da smo i mi napravili sadržaj tako da oni koji se po prvi puta susreću sa CMS stranicama mogu saznati i opširnije informacije, ali isto tako, korisnici koji već imaju iskustva sa CMS web stranicama, mogu odmah prijeći na narudžbu jer je u meniju jasno istaknut link "Narudžbe".

U sljedećem članku naslova Potkategorije članaka, koji vam je također dostupan u navigaciji, možete pronaći više praktičnih savjeta kako napraviti pregledan sadržaj za različite djelatnosti, npr. za web stranice turističke agencije, web stranice sa apartmanima, web stranice trgovačkih obrta, knjigovodstvenih servisa, radionica, salona, udruga...